Stil Bewogen

Stil Bewogen is een project dat me zeer nauw aan het hart ligt.

Vier jaar geleden startte ik met een dansproject dat mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zet. Toen Natascha Pire, Katja Pire en ikzelf dat ook deden met mensen met dementie bleek wat een groot potentieel het in zich draagt. Wanneer woorden wegvallen, blijft alleen de taal van het lichaam over. Stil Bewogen maakt communicatie met mensen met dementie mogelijk.

We ontvangen nu een subsidie van het Department Zorg van de Vlaamse overheid om de fysieke dialoog tussen zorgverleners en mensen met dementie verder te ontwikkelen en een aanbod voor woonzorgcentra op te maken.


Waarom?

Bewegen en nabijheid zijn essentieel voor ons als mens. Ook voor mensen met dementie. Als dansers weten we dat in het fysieke contact nieuwe manieren van communicatie kunnen ontstaan. Dat willen we doorgeven. Op deze manier komen capaciteiten naar boven waarvan we niet wisten dat ze er nog waren. In dat contact zullen we vaak beter aanvoelen wat mensen blij maakt, wat hen geruststelt, wat ze nodig hebben. In het aanraken voelen welke dans gedanst kan worden. Inti gelooft in de kracht van de kruisbestuiving tussen kunst en zorg, om naast de basisbehoeften ook zingeving en het plezier van bewegen mee te geven.

Deze ervaring en vaardigheden doorgeven aan de zorgverleners maakt een verschil. De woordeloze dialoog tussen zorgverleners (of mantelzorgers) en personen met dementie kan voor beide partijen de levenskwaliteit verbeteren.